Konrad Kowalski
Konrad Kowalski (rootsher) Tech Blog

Konrad Kowalski (rootsher) Tech Blog

Konrad Kowalski

Konrad Kowalski

I am Software Engineer with a strong background around the web development. I would like to share my technical experience in this blog.

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

1. WTF JS Explanation - Primitives

Jul 3, 20213 min read 160 views

W tym artykule poruszamy primitive values w kontekście wyrażeń algebraicznych. W JS mamy następujące znaki działań - #operations-table, i niezależnie...

1. WTF JS Explanation - Primitives
0. WTF JS Explanation - Wstęp