Konrad Kowalski
Konrad Kowalski (rootsher) Tech Blog

Konrad Kowalski (rootsher) Tech Blog

Series

WTF JS Explanation


Articles in this series

1. WTF JS Explanation - Primitives

Jul 3, 20213 min read 138 views

W tym artykule poruszamy primitive values w kontekście wyrażeń algebraicznych. W JS mamy następujące znaki działań - #operations-table, i niezależnie z którego operatora byśmy skorzystali (+, -, *, /), pod spodem obsługa wyrażeń algebraicznych działa...

1. WTF JS Explanation - Primitives
0. WTF JS Explanation - Wstęp